Random Post

Monday, November 7, 2016
எச்சரிக்கை–போலியான Microsoft Security Essentials

மைக்ரோசாப்ட் தன் விண்டோஸ் இயக்க முறைமையுடன், வைரஸ்களையும் மால்வேர் செயலிகளையும் தடுக்க Microsoft Security Essentials என்னும் செயலியை இணைத்த...

மேலும் வாசிக்க