புதிய Office தொகுப்பில் செய்த கோப்புகளை பழையதில் திறக்க முடியாதா..?

5:09 PM
Microsoft Office இன் பழைய தொகுப்புகளை பாவிப்பவர்கள் அடிக்கடி எதிர் கொள்ளும் ஒரு பிரச்சினை தான இந்த Version பிரச்சினை. அதா வது , புதிய Ms Off...Read More

Windows 8 கசிந்தசில தகவல்கள்..

6:46 PM
உலகலாவியரீதியில் மிகவும் அதிகமாக பாவிக்கப்படும் இயங்குதளம் (Operating System) Windows இயங்குதளம் என்றால் மிகையாகாது, Windows இன் ஒவ்வொரு நக...Read More
Powered by Blogger.