கூகுள் அதிபரை முந்தினார் சூகர்பெர்க் !!!

8:09 PM
ஜூலை 2,பாஸ்டன்:சொத்து மதிப்பில் கூகுள் இணையதளத்தின் நிறுவனர்களான செர்ஜி பிரின், லேரி பேஜ் ஆகியோரை சூகர்பெர்க் முந்தினார். சூகர்பெர்க் நிற...Read More
Powered by Blogger.