எந்த கணனியிலும் உங்கள் விருப்பபடி வேளை செய்ய..

5:45 PM
அன்றாடம் கணனிப் பாவனையில் ஏராலமான மெண்பொருட்களை நாம் கையாளுகின்றோம், ஒரே வேளையைச்  செய்யக்கூடிய பல மென்பொருட்கள் இருந்தாளும், சில மென்பொருட்...Read More

இலங்கைக்கும் வந்தாச்சு G-mail SMS.

3:34 AM
காலத்துக்குக் காலம் புதுமைகளையும், வித்தியாசங்களையும் தமது வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கு   முன்னணி இணைய நிறுவனங்கள் என்றால் யாருக்கும் முதலில்...Read More

செல்போன் : மூலைக்குப் பாதிப்பில்லையாம்…

9:14 AM
தொடர்ந்து கையடக்கத் தொலைபேசி பாவிப்பதால் மூலையில் புற்றுநோய் அல்லது கட்டி  ஏற்பட வாய்ப்பு உண்டு என்பது நீண்டகாலமாக நிலவி வரும் கருத்தாகும். ...Read More

வசதிகளால் அசத்தும் Google Chrome..

10:49 PM
இன்றைய இணைய பாவனையாளர்கள் சிறந்த உலாவிகளை தேர்ந்தெடுப்பதில் அதீத ஆர்வம் காட்டுகின்றனர், இதில் உலவியின் வேகம், பாவணைக்கு இலகுவான வசதிகள் என்ப...Read More
Powered by Blogger.