வின்டோஸ் ஸ்டோர்..

1:36 AM
எதிர்வரும் பெப்ரவரி மாதத்தில் வின்டோஸ் 8 இயங்கு தளத்தின் பரீட்சாத்த பதிப்பு (Beta Version) வெளியாகவுள்ளது. அதனோடு இனைந்ததாக வரவுள்ள புதிய நன...Read More

நீங்கள் இறந்த பின் உங்கள் டிஜிடல் சொத்துக்கள்…

9:33 AM
இறந்தவர்களின் ஒன்லைன் கணக்குகளை பாதுகாக்கும் புதிய முறை… ஒருவர் இறந்ததன் பின்னர் குறித்த நபருக்கு உரிய சொத்துக்கள் நெருங்கிய உறவினர்கள...Read More

Android - என்ட்ரொய்ட்

5:26 AM
இன்றைய உலகில் மிகவும் வேகமாக பிரபல்யமாகும் மொஐல் போன்களுக்கன இயங்கு தள மென்பொருள் இதுவாகும். கடந்து செல்லும் ஒவ்வொரு செக்கனுக்கும் உலகில் ...Read More
Powered by Blogger.