டொஷிபா பிலேஷ் எயார்…

7:41 AM
புகைப்படங்கள் மற்றும் தரவுகளை வயர்லஸ் (Wireless) முறையில் பரிமாரிக் கொள்ளக்கூடிய மெமரி கார்ட் (Memory Card) ஓன்றை ஜப்பானின் டொஷிபா நிறுவனம் ...Read More
Powered by Blogger.