D RAM இற்குப் பதிலாக RE RAM

9:14 PM
ஆடுத்த தலைமுறைக்கான RAM தொழிநுட்பம் அறிமுகமாகிறது. கணனியில் வேலை செய்யும் போது அந்த வேளைகளை தற்காலிகமாக நினைவில் வைத்திருக்கும...Read More
Powered by Blogger.