ரான்சம்வேர் இணைய தாக்குதல் வட கொரியாவிலிருந்து தொடுக்கப்பட்டது

5:46 PM
கடந்த மாதம் பிரிட்டனின் தேசிய சுகாதார சேவை மற்றும் உலகின் பிற அமைப்புகளின் இணையதளங்களை முடக்கிப் போட்ட இணையத் தாக்குதலின் பின்னணியில் வட ...Read More
Powered by Blogger.