யூ.எஸ்.பி. ஒன் த கோ.. (USB ON-THE-GO)

1:09 AM
பொதுவாக USB Port கள் உள்ள டிஜிட்டல் பிலெயர், டிஜிட்டல் கேமரா, மொபைல் போன் பொன்ற சாதனங்கள் (USB Devices)  மூலம் தரவுகளைப் பரிமாற்றிக்கொள்ள நம...Read More
Powered by Blogger.