அழிந்த தரவுகளை மீட்கவும், சேமிப்பு சாதனங்களின் வழுக்களை நீக்கவும் உதவும் மென்பொருள்

data-recovery-dataminds1

கணனிச் சேமிப்புச் சாதனங்களில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள முக்கியமான தரவுகள் எதிர்பாராத விதமாக அழிந்துவிடுகின்ற சந்தர்ப்பங்கள் நிறையவே உண்டு. இவ்வாறு தரவுகளை தொலைத்து விட்டு செய்வதறியாது திகைத்து நிற்கும் வேளைகளில் கைகொடுப்பதற்கு பல்வேறு Date Recovery மென்பொருட்கள் காணப்படுகின்றன.

இருந்த போதிலும் தரவுகளை மீட்பது மட்டுமன்றி சேமிப்பு சாதனங்களில் ஏற்படக்கூடிய பல்வேறு வழுக்களை (உதாரணமாக Disk Corrupt) நீக்கி அதனை சிறந்த முறையில் இயங்கச் செய்வதற்கு DiskPatch எனும் மென்பொருள் கைகொடுக்கின்றது.

விண்டோஸ் இயங்குதளங்களில் செயற்படக்கூடியதாகக் காணப்படும் இம்மென்பொருளானது பின்வரும் வழுக்களையும் நிவர்த்தி செய்யக்கூடியதாகக் காணப்படுகின்றது.

1. Corrupt MBR (Master Boot Record)

2. Corrupt Partition Tables

3. Accidentally Deleted Partitions

4. Corrupt Boot Sectors

5. Bad Sectors

Download Link

No comments

Powered by Blogger.